Đi Bangkok mà chưa ghé thăm 22 địa điểm mới toanh này, thì... lại phải đi tiếp thôi!

Không cần đến một định nghĩa, ý niệm hay sản phẩm gì quá cao siêu, hơi thở sáng tạo của Bangkok có thể đến từ những thứ rất nhỏ nho

Trò chuyện với 2 nhà sáng lập nanoHome: Mỗi tổ ấm là một bảo tàng cá nhân

nanoHome ra đời đầu tiên là để thỏa mãn niềm đam mê với ánh sáng và nội thất của hai nhà sáng lập. Sau đó, là để kể những câu chuyện về các thiết kế mà sau hàng chục năm, vẫm còn vẹn nguyên giá trị ...