A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Giang: Còn nhiều hạn chế, khuyết điểm tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sau quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh Hà Giang đã chỉ rõ nhiều hạn chế, khuyết điểm tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cũng theo cơ quan thanh tra, trách nhiệm chính thuộc về giám đốc Sở này…

hihihi

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang. Ảnh: K.N

Theo đó, Thanh tra tỉnh Hà Giang vừa ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN); việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) từ năm 2018-2020.

Theo kết luận thanh tra, hồ sơ giải quyết TC của Sở VHTTDL Hà Giang từ năm 2018 - 2020 cơ bản thực hiện đúng quy trình giải quyết theo quy định, tuy nhiên, thời gian ban hành kết luận nội dung TC còn chậm 35 ngày so với quyết định thụ lý giải quyết.

Năm 2018, sở chưa hướng dẫn cụ thể cho các đối tượng kê khai, dẫn đến một số bản kê khai thiếu chữ ký từng trang của người kê khai và người tiếp nhận; không ghi ngày giao nhận bản kê khai; không ghi năm kê khai tài sản; không lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai của đơn vị mình trình lãnh đạo Sở phê duyệt theo đúng quy định tại khoản q, điểm 1, Điều 5, Thông tư số 08, ngày 31/1/2013 của Thanh tra Chính phủ.

Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn phát hiện, có đơn vị trực thuộc thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ chưa đúng quy định như tổ chức chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm.

Kiểm tra 3 gói thầu do Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn làm chủ đầu tư, Thanh tra tỉnh Hà Giang phát hiện, gói thầu “Thuê chuyên gia tư vấn để phục vụ tái đánh giá Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn” còn một số hạn chế, thiếu sót như: Quyết định thành lập tổ chuyên gia lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu chưa đúng, chưa đầy đủ (sai tên); không có bảo đảm dự thầu của các nhà thầu tham dự đấu thầu; thiếu quyết định phê duyệt giá trị gói thầu; việc áp dụng thủ tục lựa chọn nhà thầu danh sách ngắn không được UBND tỉnh Hà Giang ghi rõ trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là không đúng quy định tại Điều 33 Nghị định số 63, ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Ban Quản lý công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn ban hành quyết định phê duyệt danh sách ngắn nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế nhưng 2 nhà thầu (Công ty CP Quy hoạch Hà Nội và Trung tâm Dịch vụ khoa học và công nghệ thể thao) không đảm bảo yêu cầu về năng lực kinh nghiệm theo điểm a, Khoản 2, Điều 33 Nghị định 63 của Chính phủ. Chủ đầu tư có gửi văn bản đến Viện Khoa học và Địa chất khoáng sản, nhưng không có thư mời thầu gửi đến 2 nhà thầu, vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 Nghị định 63, ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, từ năm 2018 - 2020, Sở VHTTDL chưa tiến hành thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại các đơn vị trực thuộc.

Trong công tác quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn kinh phí tại Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc có một số sai phạm như: Chi thanh toán tiền xăng xe ô tô vượt định mức theo quy định; chi thanh toán tiền công tác phí, tiền ngủ vượt định mức, thanh toán trùng ngày, thanh toán công tác cho người không phải là công chức, viên chức của cơ quan; thanh toán tiền khám sức khỏe vượt số người khám thực tế; chi tiền tiếp khách sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 vượt định mức theo quy chế chi tiêu nội bộ; chi thanh toán tiền mua hàng hóa chênh lệch giá so với giá đơn vị lựa chọn mua, tổng hợp sai phạm hơn 66 triệu đồng.

Chánh Thanh tra tỉnh Hà Giang chỉ rõ, để xảy ra một số hạn chế, khuyết điểm, trách nhiệm chính thuộc về Giám đốc Sở VHTTDL; Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, thủ trưởng và kế toán các đơn vị trực thuộc sở.

Thanh tra tỉnh Hà Giang yêu cầu Giám đốc Sở VHTTDL quan tâm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra trách nhiệm về PCTN tại các đơn vị trực thuộc; kịp thời phát hiện, uốn nắn, phòng ngừa các hành vi vi phạm của công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý; bố trí phòng tiếp dân riêng, đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tiếp công dân, ghi sổ sách theo dõi việc tiếp công dân đầy đủ theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân.

Chỉ đạo Thanh tra Sở giải quyết kịp thời các vụ việc thuộc thẩm quyền và lưu giữ hồ sơ giải quyết các vụ việc đầy đủ, khoa học; chỉ đạo, chấn chỉnh các đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ áp dụng đúng các quy định của tỉnh và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành chuyên môn; thường xuyên cập nhật các văn bản về chế độ chính sách mới của Chính phủ, các bộ, ngành, HĐND và UBND tỉnh Hà Giang để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

Thực hiện đúng các quy định về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu và Nghị định số 63, ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Thông tư số 10, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với kế toán và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc sở trong việc để xảy ra một số sai phạm đã nêu trong kết luận thanh tra.

Đồng thời, yêu cầu Sở VHTTDL có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh, Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh… thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 66 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan