A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NHNN ban hành chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Cơ quan thường trực các Hiệp hội và doanh nghiệp do NHNN quản lý tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, đưa phong trào thi đua trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân.

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN phát động, đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ngành Ngân hàng; Cần chủ động phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố, điển hình mới, tuyên truyền nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ các phong trào thi đua, tạo sức lan toả trong từng cơ quan, đơn vị, và toàn ngành Ngân hàng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo dân chủ, kịp thời, công khai, đúng quy định. Khen thưởng phải phù hợp với thành tích và kết quả đạt được, có tác dụng lan toả, động viên, giáo dục, nêu gương; Củng cố bộ máy tổ chức và nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực thực tiễn, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, giải pháp về phòng, chống và khắc phục khó khăn do dịch bệnh, chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch, đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt và hiệu quả, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn với tinh thần "mỗi cơ quan, đơn vị là một pháo đài chống dịch"...

Các cấp ủythường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng và công tác xây dựng Đảng, gắn với đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Các cơ quan Báo, Tạp chí, Trang thông tin điện tử và Bản tin hoạt động của các đơn vị trong Ngành tích cực đổi mới, đa dạng hoá phương thức để đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền các phong trao thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc phát động, các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trong công tác, lao động, học tập, phòng chống dịch bệnh, thiên tai.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan