Ngân hàng 'ế' tiền vì vắng khách

Ngân hàng 'ế' tiền vì vắng khách