A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đạt trên 85% số phiếu tín nhiệm cao

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, được 75 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 85,2%) trong đợt lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh lãnh đạo chủ chốt TP.

Sáng ngày 6/12, kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và thông báo kết quả 28 chức danh do HĐND TP bầu. Sau khi HĐND TP bỏ phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu, ông Đinh Trường Thọ, Bí thư quận ủy Đống Đa, Trưởng ban kiểm phiếu đã thông báo kết quả kiểm phiếu.

Kết quả này gồm 28 lãnh đạo chủ chốt được lấy phiếu, gồm 7 người thuộc khối HĐND và 21 người khối UBND TP.

Theo đó, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhận được 82 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp. Trong lần lấy phiếu trước đó vào năm 2018 ở cương vị là Phó chủ tịch HĐND TP, ông Tuấn nhận được 86 phiếu tín nhiệm cao trên tổng số 102 phiếu.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh có tổng 87 phiếu hợp lệ, trong đó 75 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 85,2%), 8 phiếu tín nhiệm và 4 phiếu tín nhiệm thấp.

Kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội khóa XVI tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 28 lãnh đạo chủ chốt.

Người có nhiều số phiếu tín nhiệm cao nhất là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt. Trong tổng số 88 phiếu hợp lệ, ông Duyệt nhận 83 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm và 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Người có ít số phiếu tín nhiệm cao nhất là Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Đỗ Đình Hồng. Ông Hồng chỉ nhận được 48 phiếu tín nhiệm cao, 31 phiếu tín nhiệm và 9 phiếu tín nhiệm thấp.

Lấy phiếu tín nhiệm là một hoạt động giám sát quan trọng, được thực hiện theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị "về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị" và Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội "về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn".

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là một trong những thành công để giúp cho hoạt động của bộ máy Nhà nước có những bước phát triển mới, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan