Vàng dự báo sẽ tăng “sốc”?

Vàng dự báo sẽ tăng “sốc”?