Có nên mua vàng tháng cuối năm?

Có nên mua vàng tháng cuối năm?