Bách Hóa Xanh “lỡ hẹn” IPO?

Bách Hóa Xanh “lỡ hẹn” IPO?