Vinasun đã thấy “ánh mặt trời”?

Vinasun đã thấy “ánh mặt trời”?