MG ra mắt xe điện MG4 tại Việt Nam

MG ra mắt xe điện MG4 tại Việt Nam