Bay Chất Cùng Vietjet, Về Quê Đón Tết, Trúng Xe Hơi