Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Vì sao trong năm 2021, ngân hàng phải đặt chất lượng tài sản lên hàng đầu?
Đại dịch COVID-19 với làn sóng lần thứ tư khiến kinh tế Việt Nam "ngược chiều thế giới", suy giảm so với bức tranh tăng trưởng chung và hệ thống ngân ...
World Bank: Chất lượng tài sản của các ngân hàng vẫn là một quan ngại
Theo World Bank, đối với hệ thống tài chính Việt Nam hiện tại, chất lượng tài sản của các ngân hàng vẫn là một quan ngại và cần phải liên tục theo ...