A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn thiện đề án về chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, ông Trần Tuấn Anh- Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh cần tiếp tục hoàn thiện đề án, bảo đảm đúng tiến độ để trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Sáng ngày 2/8, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Tuấn Anh nêu rõ, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Bộ Chính trị giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, xây dựng Đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII vào tháng 10 tới.

Ông Trần Tuấn Anh- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Trong thời gian vừa qua, Ban Chỉ đạo đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết triển khai công việc cũng như quy định phân công trách nhiệm, nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo.

Tuy thời gian không nhiều nhưng Ban Chỉ đạo đã triển khai được một khối lượng công việc rất lớn, đúng kế hoạch. Trên cơ sở đề cương đề án và các báo cáo chuyên đề của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức trong nước và quốc tế, Thường trực Ban Chỉ đạo đã giao Tổ Biên tập nghiên cứu, rà soát, tổng hợp, chắt lọc xây dựng dự thảo báo cáo đề án.

Trong quá trình triển khai xây dựng đề án, đã có rất nhiều các chương trình làm việc, cụ thể là đã có một diễn đàn công nghiệp, 10 phiên hội thảo chuyên đề, sau đó là một số buổi làm việc giữa Thường trực của Ban chỉ đạo và Tổ biên tập với một số bộ, ban, ngành có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp trong quản lý Nhà nước về công nghiệp, thương mại, về các lĩnh vực có liên quan đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý nhiều nội dung cho dự thảo đề án. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị, nhất là dự thảo báo cáo.

Các ý kiến thảo luận, góp ý, đề xuất với Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng đề án một cách toàn diện, sâu sắc, qua đó xác định được định hướng phát triển mới cho giai đoạn tới.

ÔngTrần Văn Tùng- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệphát biểu tại hội nghị.

Trong đó, các đại biểu đã phát biểu tập trung vào các vấn đề quan trọng như cơ sở lý luận, tính thực tiễn, tạo ra giá trị mới, đột phá cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; các chủ trương, chính sách cụ thể của dự thảo đề án; nghiên cứu tác động địa chính trị thế giới, cách mạng công nghiệp 4.0.

Một số ý kiến cũng đã góp ý về cơ chế đặc thù cho công nghiệp quốc phòng an ninh, nguồn lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá cao và ghi nhận ý kiến của các đại biểu; đề nghị các đồng chí trong Tổ Biên tập nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, những vấn đề cần tiếp tục bổ sung, nhất là những vấn đề cần kế thừa, phát triển, những quan điểm, giải pháp mới cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để tiếp tục hoàn thiện đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, bảo đảm đúng thời gian, tiến độ đã đề ra.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan