A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục dành các nguồn lực nhằm giảm nghèo bền vững

Trong năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Hà Nội tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay; Tăng trưởng dư nợ gắn với quan tâm nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ quá hạn; 100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy trình quy định.

Đặt mục tiêu giảm nghèo bền vững

Trong 20 năm gần đây, hệ thống cơ chế, chính sách giảm nghèo của TP Hà Nội ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, tạo điều kiện cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững, hạn chế tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh.

Đặc biệt, vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách làm quen với tín dụng ngân hàng, thay đổi cơ bản nhận thức trong sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn có hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tiếp tục dành các nguồn lực nhằm giảm nghèo bền vững

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Vì giải ngân tại Điểm giao dịch UBND xã Chu Minh

Hiện nay, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được triển khai gắn với các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học công nghệ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phát triển chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm...

Thông qua các hình thức này, vốn tín dụng đã phát huy hiệu quả, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn vay đúng mục đích, tạo việc làm và thu nhập ổn định, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn TP Hà Nội.

Trong năm 2022, các chương trình tín dụng chính sách giải ngân đã giúp cho trên 800 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; góp phần thu hút, tạo việc làm cho trên 99.000 lao động.

Còn theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong số hơn 203 nghìn lượt người lao động được tạo việc làm của năm 2022 có gần 63 nghìn người được xét duyệt vay vốn từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP Hà Nội, với số tiền khoảng 3.000 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 1/2023, với gần 13.800 người được giải quyết việc làm, trong đó thành phố cũng ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho đối tượng nghèo, đối tượng chính sách xã hội vay với tổng số tiền là 219,7 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho gần 4.200 người.

Ưu tiên mọi nguồn lực

Ngoài hỗ trợ tạo việc làm, nguồn vốn tín dụng chính sách giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội cũng giúp hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn, hộ khó khăn tại khu vực đô thị thay đổi thói quen, nhận thức trong sản xuất kinh doanh, mạnh dạn đầu tư vốn phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định cho gia đình để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững

Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững TP Hà Nội giai đoạn 2022-2025 đặt mục tiêu giảm từ 25%-30% số hộ nghèo hằng năm; Phấn đấu đến cuối năm 2025, Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo.

: Ưu tiên các nguồn nguồn lực nhằm giảm nghèo bền vững

Ưu tiên các nguồn nguồn lực nhằm giảm nghèo bền vững

Tuy nhiên, đến cuối năm 2022, Hà Nội vẫn còn 2.134 hộ nghèo, 22.263 hộ cận nghèo. Một số địa phương số hộ cận nghèo còn cao, nhất là những nơi có nhiều xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, như: Huyện Ba Vì và Phúc Thọ là những địa phương còn tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của TP. Hà Nội với cùng 0,57% so với tổng số hộ dân.

Các huyện còn tỷ lệ hộ nghèo cao kế tiếp là: Sóc Sơn (0,33%), Mỹ Đức (0,33%), Chương Mỹ (0,27%), Phú Xuyên (0,24%)… 18 huyện, thị xã hiện nay vẫn còn hộ thuộc diện cận nghèo.

Do đó, trong thời gian tới, TP Hà Nội tiếp tục dành các nguồn lực nhằm giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân; trong đó, chú trọng quan tâm tới các đối tượng yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu…

Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, tạo tiệc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội của thành phố năm 2023.

Để làm được điều đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho hay, phải thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo và triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; thực hiện chính sách giảm nghèo theo hướng hỗ trợ có điều kiện, từng bước xóa bỏ chính sách "cho không"; chú trọng phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.

Bên cạnh đó, các địa phương cần nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả và phát huy sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng; triển khai mô hình việc làm công gắn với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn.

Các mô hình hợp tác, liên kết giữa các hộ nghèo với doanh nghiệp trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm, thu hút lao động nghèo vào làm việc ổn định trong doanh nghiệp.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan