A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cần Thơ: Yêu cầu xử nghiêm các trường hợp vi phạm đất đai, xây dựng

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký ban hành Công văn số 3693/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đồng thời, chỉ đạo xử lý quán triệt, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm lấn, chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng nhà trái phép.

 

Công tác quản lý, sử dụng đất đai và trật tự xây dựng còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Còn buông lỏng quản lý

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đi vào ổn định, tạo hành lang pháp lý trong quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng nhằm lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, dư luận xã hội trên địa bàn thành phố và theo đánh giá từ kết quả thực tế cho thấy công tác quản lý, sử dụng đất đai và trật tự xây dựng còn nhiều tồn tại, hạn chế, tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, sử dụng đất không đúng mục đích, không đảm bảo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, xây dựng công trình lấn chiếm đất công, xây dựng trên hành lang an toàn giao thông, hành lang lộ giới tại các tuyến đường.

Chẳng hạn như: Tỉnh lộ 918 (qua địa bàn quận Bình Thủy), Quốc lộ 80 và Tỉnh lộ 921B (qua địa bàn huyện Vĩnh Thạnh), Tỉnh lộ 919 và Tỉnh lộ 922 (qua huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ), Quốc lộ 91B (qua địa bàn quận Bình Thủy và quận Ô Môn), Quốc lộ 61C (qua địa bàn quận Cái Răng và huyện Phong Điền), gây ảnh hưởng đến các quy hoạch khu công nghiệp dọc theo các trục giao thông phía Tây Nam của thành phố. Đồng thời, quy hoạch Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh; quy hoạch Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ.

Nhằm điều chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, góp phần nâng cao công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng tại địa phương, UBND thành phố cũng yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01- CT/TU ngày 12/10/2020 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Tập trung rà soát các văn bản, quy định pháp luật về quản lý đất đai, xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố để đề xuất sửa đổi, bổ sung thay thế nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay.

Rà soát, xử lý nghiêm

Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc: Rà soát, tham mưu xây dựng dự thảo và trình thành phố ban hành các quy định pháp luật thuộc thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực đất đai; đồng thời, rà soát, kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi các quy định đã ban hành nhưng không còn phù hợp hoặc đã hết hiệu lực.

Tập trung tổ chức lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) của thành phố; thẩm định Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng quy hoạch, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, cập nhật các quy hoạch ngành, bảo đảm sự thống nhất và nâng cao tính khả thi của quy hoạch, đồng thời đảm bảo phân bổ nguồn lực tài nguyên hợp lý, tăng cường liên kết vùng, gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các quận, huyện. Kịp thời rà soát, điều chỉnh hoặc đề xuất hủy bỏ các công trình, dự án có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã quá 3 năm liên tục nhưng chưa thực hiện theo quy định.

Song song đó, phải rà soát các tổ chức kinh tế đã được Nhà nước giao đất nhưng thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất; các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đang sử dụng đất, được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, để chuyển sang thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai; xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật. Tham mưu thành phố xem xét, chỉ đạo triển khai chính sách về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm góp phần thực hiện cơ chế, chính sách của Nghị quyết số 45 của Quốc hội, Nghị quyết số 98 của Chính phủ.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng tiếp tục hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn và phối hợp hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung các thị trấn, làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết. Thường xuyên chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với UBND quận, huyện kiểm tra, theo dõi, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng tại các tuyến đường: Quốc lộ 61C (qua địa bàn quận Cái Răng và huyện Phong Điền), Quốc lộ 91B (qua địa bàn quận Bình Thủy và quận Ô Môn), Tỉnh lộ 918.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác lập quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo được tích hợp và đổi mới theo quy định của Luật Quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về tính thống nhất, đồng bộ giữa các cấp quy hoạch, giữa quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực, từng bước gắn quy hoạch với yếu tố phát triển đồng bộ, bền vững và nâng cao chất lượng quy hoạch.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai ở địa phương để bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục, hồ sơ. Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, trong đó quan tâm kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác tại địa phương.

Đối với các phòng, đơn vị có liên quan và UBND cấp xã thường xuyên rà soát tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn và tổ chức kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm lấn, chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng nhà trái phép, kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp để ngăn chặn và xử lý triệt để các trường hợp xây dựng công trình nhà ở, hạ tầng hình thành các khu dân cư mới trái phép trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn quản lý.

Đặc biệt, xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, xây dựng không phép, trái phép theo quy định của pháp luật.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan