Chương trình khuyến mại Airblade - Quà khủng nhân đôi, Bản lĩnh lên ngôi