A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sẽ sửa đổi quy định về dịch vụ ngân quỹ của tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về dịch vụ ngân quỹ của tổ chức tín dụng cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

vnd.jpeg

Dự thảo Thông tư này quy định về cung ứng dịch vụ ngân quỹ của tổ chức tín dụng được phép thực hiện nghiệp vụ này cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.

Theo dự thảo, dịch vụ ngân quỹ là dịch vụ bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá; dịch vụ thu, chi tiền mặt hoặc ngoại tệ; dịch vụ tiếp quỹ tập trung; dịch vụ xử lý tiền và các dịch vụ ngân quỹ khác.

Tổ chức tín dụng chỉ được thực hiện cung ứng dịch vụ ngân quỹ khi Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng có nội dung hoạt động cung ứng dịch vụ ngân quỹ; có quy định, quy trình nội bộ đối với từng loại hình cung ứng dịch vụ ngân quỹ đảm bảo an toàn tài sản cho tổ chức cung ứng dịch vụ và tổ chức sử dụng dịch vụ.

Khi thực hiện cung ứng dịch vụ ngân quỹ, tổ chức tín dụng phải có cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động cung ứng dịch vụ ngân quỹ, gồm:

Sử dụng kho tiền có tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trang bị xe chở tiền theo tiêu chuẩn quy định của Ngân hàng Nhà nước và các loại phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ cho việc thực hiện cung ứng các dịch vụ ngân quỹ. Trường hợp tổ chức tín dụng sử dụng phương tiện khác (ngoài xe chuyên dùng) để vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, tổ chức tín dụng phải quy định bằng văn bản và hướng dẫn quy trình vận chuyển, bảo vệ, các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản.

Có hệ thống thanh toán, kế toán, quản lý vốn bằng tiền mặt khi cung ứng dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.

Khi thực hiện cung ứng dịch vụ ngân quỹ, tổ chức cung ứng dịch vụ phải ký kết hợp đồng với tổ chức sử dụng dịch vụ. Hợp đồng phải phù hợp với các quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hợp đồng cung ứng dịch vụ ngân quỹ tối thiểu phải có các nội dung sau:

Tên, địa chỉ của các bên tham gia hợp đồng;

Số căn cước công dân/hộ chiếu của đại diện hợp pháp của pháp nhân; số, ngày cấp, nơi cấp, Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (loại trừ đối với Giấy phép được cấp, sửa đổi, bổ sung sau ngày 01/7/2024) của các bên tham gia hợp đồng;

Phạm vi cung cấp dịch vụ, thời gian thực hiện hợp đồng;

Mức phí áp dụng, phương thức thanh toán đối với từng loại hình cung ứng dịch vụ ngân quỹ;

Xử lý sai sót, thừa thiếu, giải quyết các tranh chấp và vi phạm hợp đồng;

Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng.

Dự thảo Thông tư cũng quy định cụ thể về: dịch vụ bảo quản tài sản; dịch vụ vận chuyển tài sản; dịch vụ thu, chi; dịch vụ xử lý tiền; dịch vụ tiếp quỹ tập trung; dịch vụ ngân quỹ khác; phí dịch vụ ngân quỹ; xử lý thừa, thiếu.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan